06/08/2017 เว็บไซต์ยังไม่สามารถเปิดได้ภายในกำหนด เพราะผมยังไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่นี้ (จริงๆ แอบไปเล่นเกม เลยทำให้เว็บไม่คืบหน้า) ขออภัยอย่างสูงครับ แหะๆ คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์นี้จะทยอยใช้งานได้จริงๆ ทั้งนี้เพื่อแสดงการขออภัยอย่างสูง ผมจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ สมาชิกรายเดือนไม่ว่าจะมีวันคงเหลือเท่าไร ก็จะเหลือวันใช้งาน 35 วัน และสมาชิกรายปีไม่ว่าจะมีวันคงเหลือเท่าไร ก็จะมีวันใช้งานเหลือ 365 วัน ส่วนข้อความต่างๆ ทางเฟซบุ๊กจะทยอยตอบกลับวันจันทร์ครับ
Top
Loading...